Energi och klimat

Bildkollage med lägsta punkten, biogas, fjärrvärme, pellets och skyddsåtgärder

Kristianstads kommun är en aktiv klimatkommun. Vi arbetar aktivt både med att minska utsläppen av koldioxid och med klimatanpassning. Transporter och satsningen på biogas som fordonsbränsle är viktiga frågor för att minska koldioxidutsläppen framöver.

Här hittar du information om kommunens klimatarbete, vedeldning och tips från energi- och klimatrådgivaren. Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar med rådgivning till dig som privatperson, bland annat när det gäller val av värmekälla och möjligheter att spara energi.

Klimatkontot kan du själv testa hur stor klimatpåverkan du och din familj har i vardagen.