Fjälkinge

Fjälkinge är en av Kristianstads kommuns basorter och här finns service som livsmedelsbutik, vårdcentral och grundskola. Vid Fjälkinge ligger naturreservatet Fjälkinge backe med slående utsikt över Kristianstadsslätten. Fjälkinge ligger utmed järnvägen mot Karlskrona och Malmö och stationen ligger centralt i orten.

Tätorten har cirka 1700 invånare. Här finns förskola och skola för elever upp till årskurs nio, livsmedelsbutik med extra servicetjänster, bibliotek, äldreboende och folktandvård.

Fjälkinge skola

 Fjälkinge skola

Föreningsliv

Fjälkinge IF erbjuder fotbollsträning för alla åldrar. Här finns även en aktiv och framgångsrik innebandyklubb, en scoutkår, en fotoklubb och en fritidsgård för ungdomar.

Fjälkinges historia

Byn har varit bebodd sedan förhistorisk tid och det har hittats fynd från sten-, brons- och järnåldern. Ortnamnet Fjälkinge nämns för första gången i skrift 1135 men det är okänt hur länge namnet använts. Det skrevs då som ”in uilla Fialkinn”. Namnet anses innehålla "fjäll"  i betydelsen 'högt berg' och "kinn" som betyder bergsluttning. Namnet syftar till att byn ligger vid foten av Fjälkinge backe.

Fjälkinge Backe

Fjälkinge Backe

Fjälkinge Backe är ett naturreservat beläget vid Fjälkinge. Fjälkinge backe är en urbergskulle som framträtt när den omgivande berggrunden vittrat ner. Kullen mäter 100 meter över havet.  En gång i tiden var backen beväxt med ekskog men numera är barrskogen dominerande på reservatets högsta del. Från toppen är utsikten över Kristianstadsslätten slående. En dag med klar sikt lär man kunna se 25 kyrkor och siluetten av Stenshuvud. Fjälkinge backe tillhör de platser som utpekats bland särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne.

Vikingagravfält

Trakten kring Fjälkinge är rik på fornlämningar. 1990 gjordes utgrävningar av Skånes största vikingagravfält i centrala Fjälkinge. Här finns bland annat två gånggrifter. Den ena gånggriften är en fem meter lång gravkammare med offerplats intill graven. Man har även hittat rester av ett långhus som dateras till 1000- eller 1100-talet.´

Här jagades renar för 11 000 år sedan

Gravfältet vid Fjälkinge visar lämningar från alla stadier under övergången från hednisk till kristen tid. De flesta gravarna kan dateras till 800-900-talet. Fjälkinge har därför bidragit med material i forskning kring religionsskiftet i Skåne och om synen på barn under vikingatiden. Bertil Helgesson har skrivit utförligt om området i boken Gravarna berättar: Fjälkinge för 1000 år sedan. Arkeologiska fynd i området visar att det för 11 000 år sedan bedrevs renjakt i trakten kring Fjälkinge. 

Tingshuset med häradshäkte

I det gamla tingshuset för Villands härad finns det gamla häradshäktet där bland annat Yngsjömörderskan Anna Månsdotter och hennes son Per Nilsson suttit. Häktet uppfördes 1799 och den 200-åriga interiören med gallerförsedda fönster, metertjocka stenväggar och kraftiga handbojor är unik. I anslutning till häktet fanns även en galgbacke som var belägen på Lilles backe, öster om Fjälkinge backe. Här utfördes avrättningar i form av hängningar och halshuggningar. Den sista avrättningen på Lilles backe skedde troligen 1832.

Fjälkinge kyrka

Fjälkinge kyrka byggdes på slutet av 1100-talet i romansk stil. Kyrktornet är mycket praktfullt och en av de äldsta stenbyggnaderna i trakten. I porttornet finns ett museum där föremål från kyrkans historia finns samlade. Församlingen slogs 2006 samman med Nymö till Fjälkinge-Nymö församling. Till Fjälkinge kyrkliga samfällighet hör sju kringliggande kyrkor.

Skånes enda skärgård

Inom gamla Fjälkinge kommuns område ligger också Skånes enda skärgård, mellan Landön och Tosteberga. På Landön finns en småbåtshamn och en välbesökt camping. Den lilla utedansbanan vid badplatsen och den italienska glasskiosken i hamnen lockar många besökare. Området Landön-Tosteberga räknas till de särskilt värdefulla kulturmiljöerna i Skåne län. För den naturintresserade är naturreservatet Tosteberga ängar, med sin speciella flora, en upplevelse. Skärgården är sedan länge känd för sitt rika fågelliv. Ön Lägerholmen har varit fridlyst i nära hundra år. Ett naturvårdsprojekt pågår för att rädda häckningsplatserna från att bli igenvuxna.

Näringsliv

I Fjälkinge ligger Lyckeby Culinar AB:s huvudkontor och tillverkning, samt Culinar Food Pack AB. Företaget producerar kryddor och kryddblandningar och är ett av de företag som bidragit till Kristianstads kommuns livsmedelsprofil. Ett annat företag som bidrar till profilen är Nyskördade Morötter AB på Lyckås gård som är det enda företaget i Sverige som skördar morötter året runt. Andra företag på orten är EKO stormarknad och Mur & Puts Bygg AB.