edWise

Gå direkt till edWise >    

 

Edwise är ett program eller en portal för arbetet i skolan och i kommunikationen mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Här hittar du tex frånvaro, betyg, ämnesprov, omdöme och kommunikationsrum.

Skolorna använder edWise olika och hur det ser ut på just din skola vet rektor mer om.

Nyheter:


2013-05-30 "Frånvaroappen" startas upp Läs mer >