edWise

edWise är en lärportal för förskolan och skolan och för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Här kan vårdnadshavare bl.a. lämna uppgifter om frånvaro och se sitt barns frånvaro. Det finns också uppgifter om betyg, ämnesprov och omdöme. 

Det finns olika sätt att använda programmet på. Varje förskola/skola använder edWise utifrån sina förutsättningar och behov. För att få reda på mer om en specifik förskolas/skolas användning, kontakta förskolechef/rektor.

Länk till edWise