Biogas - Framtidens bränsle!

Biogas Kristianstad är namnet på ett projekt som syftar till att öka användandet av biogas till fordon i Kristianstads kommun.

Bild på en av kommunens biogasbilar

På de här sidorna kan du läsa mer om hur biogas framställs, vilka miljömässiga och ekonomiska fördelar som finns att köra en bil som drivs med biogas.  

Förmånsvärdet sänks med 40 procent för den som har ett gasfordon som förmånsbil. Läs mer!

För mer information kontakta:

Tore Sigurdsson, Affärsområdeschef,

Kristianstads biogas, 0733-13 48 93