Barnahus Nordöstra Skåne

Barnahus Nordöstra Skåne är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnmottagningen samt socialtjänsten i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Östra Göinge.

Syftet med Barnahus är att barn som utsatts för misshandel eller övergrepp ska tas omhand i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet ska slippa träffa många olika myndigheter utan dessa personer samverkar kring barnet på Barnahus. Lokalerna är anpassade för barn, här finns ett väntrum, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. En samordnare arbetar på Barnahuset, övriga professioner kommer till Barnahuset vid behov.

Mål

  • Barnets rättigheter ska sättas i centrum genom ett tydligt barnperspektiv.
  • Barnahuset ska bidra till att de barn och ungdomar som utsätts för våld och övergrepp blir uppmärksammade och de får det stöd och den behandling som krävs.
  • Alla insatser ska syfta till att de fysiska och psykiska skador som barnet/ungdomen åsamkats inte ska hindra barnets fortsatta utveckling.
  • Alla involverade huvudmän ska bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete.
     

Hitta hit:

Barnahuset ligger på Norretullsvägen 5a, 291 32 KRISTIANSTAD

Länk till karta >>

 

Kontakt

Vårt telefonnummer:

044-13 40 08
0733-13 40 08

Vår besöksadress:

Norretullsvägen 5a
Kristianstad
Karta

Vår postadress:

Barnahuset Nordöstra Skåne
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad